CENTRUM POJIŠTĚNÍ Lenka Dostálová

Vaše správná cesta k pojištění.

V oboru pojišťovnictví pracuji od roku 2006. Svoji šestnáctiletou praxi jsem odstartovala na pozici vázaného zprostředkovatele v malé kanceláři, která byla součástí budovy bývalého Svazarmu. Moje klientela tehdy čítala pouze pár zákazníků.

V průběhu let jsem se neustále snažila o rozšíření škály služeb, navazování nových vztahů, spolupráci s přibývající klientelou a obecné zdokonalení svých znalostí pro vyhovění potřeb stále většímu počtu klientů.

Z toho důvodu jsem v roce 2013 přestěhovala svoji kancelář do nových, větších a lépe přístupných prostor, v nichž sídlíme v příjemném prostředí pod lipami dodnes.

Přímou úměrou k přibývajícím zákazníkům narůstal i počet členů našeho týmu.

Letos jsem se rozhodla pro další důležitý krok, který mi umožnil rozšíření stávajících možností a služeb. Proto jsme začali spolupracovat se společností IN - FRAN s.r.o., kde získáváme prostor pro splnění vašich dalších očekávání.

Tato spolupráce mimo jiné představuje i velký přínos pro vás, naše klienty, a to ať už z pohledu různých benefitů, nebo spolupráce s novými pojišťovnami a jejich produkty, které pro vás připravujeme.

V naší kanceláři se na Vás těší:

Lenka Dostálová
kontakt:

+420 737 200 109
info@lenkadostalova.cz

Jana Havlová, DiS.
kontakt:

+420 777 723 763
pojisteni@lenkadostalova.cz