V oboru pojišťovnictví pracuji již od roku 2006. Svoji čtrnáctiletou praxi jsem odstartovala na pozici vázaného zprostředkovatele společnosti Petrast, a.s. v malé kanceláři, která byla součástí budovy bývalého Svazarmu. Moje klientela tehdy čítala pouze pár zákazníků.

V průběhu let jsem se neustále snažila o rozšíření škály služeb naší firmy, navazování nových vztahů a spolupráci s přibývající klientelou a obecné zdokonalení svých znalostí pro vyhovění potřeb stále většímu počtu klientů. 

Z toho důvodu jsem v roce 2013 přestěhovala svoji kancelář do nových, větších a lépe přístupných prostor, v nichž sídlíme v příjemném prostředí pod lipami dodnes. 

Přímou úměrou k přibývajícím zákazníkům narůstal i počet členů našeho týmu. 

Postupem času jsem se rozhodla pro nová důležitý krok umožňující další rozšíření našich možností a služeb, a tak jsme se  v roce 2020 stali vázanými zástupci společnosti IN - FRAN s.r.o., kde získáváme prostor pro splnění našich dalších očekávání. 

Mimo jiné představuje i velký přínos pro naše klienty, a to ať už z pohledu různých benefitů, nebo spolupráce s dalšími novými pojišťovnami a jejich produkty, které nyní nově připravujeme.