Marketingové sdělení

V souvislosti s novým nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobní údajů a poučení subjektů údajů a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, si Vás tímto dovolujeme zdvořile požádat o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete společnosti IN - FRAN s.r.o.,          IČ 26941422, se sídlem Srbská 1139/5, Brno, 612 00, Česká republika (dále jen "Správce". Zpracování osobních údajů bude prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i poskytovatel softwaru WEBNODE AG., IČ CH-170.3.036.124-0, se sGartenstrasse 3, 6304 Zug, Switzerland, případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však Správce v současné době nevyužívá.

Údaje, které budeme na základ Vašeho souhlasu zpracovávat, obsahují Váš email a informace z internetového prohlížeče, který používáte (informace identifikující zařízení nebo osobu spojenou s užíváním zařízení, např. IP adresy nebo identifikátory cookies, informace o nákupních preferencích).

Údaje zpracováváme v souladu s Vámi zvoleným účelem, tedy automatického periodického zasílání informací a nabídek služeb v oblasti cestovního ruchu. K tomuto účelu mohou být Vaše údaje dále marketingově zpracovávány, analyzovány, profilovány, shromažďovány, monitorovány, vyhodnocovány a uchovávány s cílem přizpůsobit nabídku Vašim potřebám a zkvalitnit poskytované služby, a to vždy s maximálním ohledem na Vaše práva a zájmy.

Vaše údaje budeme zpracovávat pouze po nezbytně dlouhou dobu tak, aby mohlo dojít k naplnění daného účelu, v žádném případě však nikoli déle než 36 měsíců od udělení souhlasu do doby, dokud svůj souhlas neodvoláte. V této souvislosti Vás upozorňujeme a zdůrazňujeme, že souhlas je zcela dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat.

Další podrobnosti související se zpracováním Vašich osobních údajů včetně Vašich práv naleznete v Poučení Správce, které naleznete v sekci úvod ve spodní části.